2/1/2022 9:35:33 AM 2/1/2022 9:35:33 AM
اطلاعیه نظارت و ارزیابی دانشگاه
2/1/2022 9:35:33 AM | 547

بسمه تعالی

با توجه به اهمیت موضوع نظارت بر فرایندها و خدمات ارائه شده از سوی دانشگاه، از این پس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه از طریق صندوق­های ارتباطی نصب شده در دانشگاه و ایمیل دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه natak@ausmt.ac.ir پذیرای شکایات، نظرات و انتقادات همکاران دانشگاهی، دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم دانشگاه خواهد بود. امید است با مطرح کردن نظرات و انتقادات خود در جهت رفع ایرادات، رشد و شکوفایی و افزایش سطح کیفیت خدمت رسانی دانشگاه یاریگر ما باشید.

 با سپاس
 گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر