هیات رئیسه دانشگاه
9/15/2021 3:09:39 PM | 927

هیأت رئیسه دانشگاه مرکب از رئیس و معاونان دانشگاه، وظایف و اختیارات زیر را عهده دار می باشد:

 1. بررسی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه و نظارت بر عملکرد واحدهای دانشگاه و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین حوزه‌های مختلف معاونت‌ها،
 2. فراهم آوردن زمینه‌های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های وزارت متبوع،
 3. مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه های راهبردی دانشگاه مبتنی بر سند چشم انداز، برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور به منظور ارائه و تصویب در هیات امنا،
 4. فراهم نمودن بسترهای لازم جهت تحقق اهداف برنامه‌های راهبردی دانشگاه،
 5. کمک به خوداتکایی دانشگاه و واحدهای وابسته،
 6. پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و تحقیقاتی داخلی و خارجی متعلق به اعضای هیأت علمی  به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 7. بررسی و پیشنهاد آئین‌د نامه‌های اداری و مالی و معاملاتی، بودجه سالانه، نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی دانشگاه،
 8. بررسی موضوعات، طرح‌ها و برنامه‌ها برای قرار گرفتن در دستور کار هیأت امنا از طریق رئیس دانشگاه.

اعضای محترم  هیات رییسه

 • دکتر اکبر حاجی زاده مقدم، سرپرست دانشگاه
 • دکتر فرید صمامی خداداد، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • دکتر بهرام جعفری، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
 • دکتر سعید سیفی، معاون دانشجویی دانشگاه
 • دکتر هادی رضازاده، معاون فرهنگی، اجتماعی دانشگاه
 • دکتر حسین عزیزی، رییس دفتر ریاست و مدیر امور بین الملل و روابط عمومی دانشگاه