ملاقات عمومی با ریاست دانشگاه
12/13/2021 4:30:52 PM | 392

ملاقات عمومی با رییس دانشگاه

سه شنبه ها، ساعت: 9 تا 11 صبح

 لطفا قبل از مراجعه، به منظور برنامه ریزی و عدم اتلاف وقت، با دفتر ریاست هماهنگ نمایید.

شماره تماس:  44154040-011