بازدید سرپرست دانشگاه به همراه معاون آموزشی و پژوهشی از غرفه فن بازار بخش کشاورزی
8/30/2022 1:34:02 PM 468

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حاجی زاده مقدم سرپرست دانشگاه به همراه دکتر صمصامی خداداد معاون آموزشی و پژوهشی از غرفه دانشگاه در اولین فن بازار شرکت های بخش کشاورزی استان مازندران بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید دکتر حاجی زاده مقدم ضمن تقدیر از مسئولان برگزاری این نمایشگاه ابراز امیدواری کردند که در ادامه با برگزاری چنین نمایشگاهی در حوزه های مختلف بتوانیم دستاوردهای فناورانه بیشتری را خدمت جامعه و شرکت ها ارائه نماییم.

همچنین دکتر صمصامی خداداد از اعضای هیئت علمی دانشگاه به پاس ارائه خدمات فناورانه در حوزه کشاورزی تشکر کردند و نوید آن را دادند که در آینده بتوانیم دستاوردهای بیشتری را در حوزه های آموزشی، پژوهشی و فناورانه را عرضه نماییم.

 

روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر