دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
تودیع و معارفه رییس اداره شبکه آزمایشگاه های دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

تودیع و معارفه رییس اداره شبکه آزمایشگاه های دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

12 خرداد 1403
2303
عمومی
تودیع و معارفه رییس اداره شبکه آزمایشگاه های دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

تودیع و معارفه رییس اداره شبکه آزمایشگاه های دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر اکبر حاجی زاده مقدم رییس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، سرکار خانم دکتر ملیحه اکبرزاده نیاکی به عنوان سرپرست اداره شبکه آزمایشگاه های دانشگاه منصوب شدند و از زحمات سرکار خانم سمیه رهایی در مدت تصدی تقدیر بعمل آمد. 
دکتر اکبر حاجی زاده مقدم رییس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده دکتر سمیه رهایی، مسئولیت پذیری، نظم، انضباط و گشاده رویی را از صفات برجسته وی عنوان کرد.
رییس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل افزود: از همت، تلاش خالصانه و صادقانه و اقدامات اثر بخش کلیه همکاران در ارتقاء سطح خدمات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل تقدیر می نمایم.
وی در پایان ضمن تبریک به دکتر اکبرزاده برای وی آرزوی موفقیت کرد و تصریح کرد: امید است وی در پیشبرد اهداف و ارتقای دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل  گامی موثر بردارد.
دکتر اکبرزاده، مسئول جدید آزمایشگاه ضمن تشکر از زحمات دکتر سمیه رهایی  ادامه داد: امیدوارم که شایسته لطف و اعتماد باشم و از راهنمایی های ارزنده همکاران و دکتر رهایی  بهره مند شوم.
 
روابط عمومی دانشگاه
تودیع و معارفه رییس اداره شبکه آزمایشگاه های دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
تودیع و معارفه رییس اداره شبکه آزمایشگاه های دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
تودیع و معارفه رییس اداره شبکه آزمایشگاه های دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
تودیع و معارفه رییس اداره شبکه آزمایشگاه های دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
تودیع و معارفه رییس اداره شبکه آزمایشگاه های دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
تودیع و معارفه رییس اداره شبکه آزمایشگاه های دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
تودیع و معارفه رییس اداره شبکه آزمایشگاه های دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
تودیع و معارفه رییس اداره شبکه آزمایشگاه های دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
https://ausmt.ac.ir/n/1571