دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
میزبانی دانشکده زیست فناوری از رییس و معاونان دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

میزبانی دانشکده زیست فناوری از رییس و معاونان دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

19 خرداد 1403
910
عمومی
میزبانی دانشکده زیست فناوری از رییس و معاونان دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

میزبانی دانشکده زیست فناوری از رییس و معاونان دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جلسه مشترک دانشکده زیست فناوری دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با حضور دکتر مجتبی رنجبر معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، دکتر گواهی رییس دانشکده زیست فناوری، اعضا هیات علمی دانشکده زیست فناوری و دکتر اندرامی رییس دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر ملک ثابت معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی و خانم دکتر حسن زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پردیس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزار گردید.
در این جلسه روسای دو دانشکده ضمن معرفی دانشکده، پتانسیل ها و ظرفیت های دو دانشکده جهت همکاری های آموزشی و پژوهشی را بیان کردند.
در پایان از آزمایشگاه های دانشکده و پروژه های در حال انجام بازدید بعمل آمد.
 
روابط عمومی دانشگاه
میزبانی دانشکده زیست فناوری از رییس و معاونان دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
میزبانی دانشکده زیست فناوری از رییس و معاونان دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
میزبانی دانشکده زیست فناوری از رییس و معاونان دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
میزبانی دانشکده زیست فناوری از رییس و معاونان دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
میزبانی دانشکده زیست فناوری از رییس و معاونان دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
میزبانی دانشکده زیست فناوری از رییس و معاونان دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
میزبانی دانشکده زیست فناوری از رییس و معاونان دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
میزبانی دانشکده زیست فناوری از رییس و معاونان دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
https://ausmt.ac.ir/n/1573