دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
کارگاه کشت سلول و کشت بافت

کارگاه کشت سلول و کشت بافت

19 خرداد 1403
375
کارگاه کشت سلول و کشت بافت

کارگاه کشت سلول و کشت بافت

Image
انجمن علمی بایووایب، بنا به درخواست کاربران انجمن بایووایب کارگاه کشت سلول و کشت بافت برگزار می کند:
جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه فرمایید:
biovibe_coordinator @
شماره کارت جهت واریز:
6219861915483142 پویا قاسمی
اطلاعات مورد نیاز: نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته و ورودی، شماره ملی، شماره تماس، فیش واریزی.
  
انجمن علمی دانشکده زیست فناوری 
روابط عمومی دانشگاه